Alla bilar är sorterade efter första år bilen tog i bruk i fallande ordning, fattas det bilar från något år så beror det på att man haft samma bil eller så har den blivit omlackad vid ett senare tillfälle eller år.

Här finns alla bilar med som någonsin blivit bygga (som är känt för mig och som jag har koll på), det är allt från Turbo Cup bilar man byggt om till Grupp-A racing, från Grupp-A rally till Grupp-A racing eller tom en nybyggd bil.

Vi börjar ända från 1982 och fortsätter ända fram tills idag...
 
1982 Volvo Turbo Cup, Chassi #?

 


1982 Volvo Turbo Cup, Chassi #?

  


 


1983 Volvo 240 Turbo Grupp-A, Chassi #240A (606)
 1983 Volvo 240 Turbo Grupp-A, Chassi #TL2401
 


1983 Volvo 240 Turbo Grupp-A, Chassi #IPS 8301

 


1983 Volvo 760 Turbo Grupp-A, Chassi #01A
 1983 Volvo 240 Turbo Grupp-A, Chassi #83003 rsport 007

 


1983 Volvo 240 Turbo Turbo Cup, Chassi #?
 1984 Volvo 240 Turbo Grupp-A, Chassi #240A 401 (603)
 


1984
Volvo 240 Turbo Grupp-A, Chassi #240A 402

 1984 Volvo 240 Turbo Grupp-A, Chassi #240A 403
 


1984
Volvo 240 Turbo Grupp-A, Chassi #240A 403

 1984 Volvo 240 Turbo Grupp-A, Chassi #240A 405
 1984 Volvo 240 Turbo Grupp-A, Chassi #240A 406
 


1984 Volvo 240 Turbo Grupp-A, Chassi #07820054

 1984 Volvo Turbo Cup, Chassi #AL 8401
 


 
1985
Volvo 240 Turbo Grupp-A, Chassi #501 (601)

 
1985
Volvo 240 Turbo Grupp-A, Chassi #502 (602)
 1985 Volvo 240 Turbo Grupp-A, Chassi #503 (605)
 1985 Volvo 240 Turbo Grupp-A, Chassi #504 (604)
 1985
Volvo 240 Turbo Grupp-A, Chassi #IPS 8501

 1985
Volvo 240 Turbo Grupp-A, Chassi #JR003
     


1985 Volvo 240 Turbo Grupp-A, Chassi #?

 1985 Volvo 240 Turbo Grupp-A, Chassi #607

 1985 Volvo 240 Turbo Grupp-A, Chassi #?

 1985 Volvo 240 Turbo Grupp-A, Chassi #?

 
   


1986 Volvo 240 Turbo Grupp-A, Chassi #AVDT8601

 1986 Volvo 240 Turbo Grupp-A, Chassi #AL 8601
 


1986 Volvo 240 Turbo Grupp-A, Chassi #A/13488/86
 1987 Volvo 240 Turbo Grupp-A, Chassi #?

 1987 Volvo 240 Turbo Grupp-A, Chassi #?

 1988 Volvo 240 Turbo Grupp-A, Chassi #?

 


1990 Volvo 240 Turbo Grupp-A, Chassi #AVDT8601


2000 Volvo 240 Turbo Grupp-A, Chassi #?


2005 Volvo 240 Turbo Grupp-A, Chassi #?
   
 
Public Relations bilar (PR-Utställningsbilar)

Bilar som är byggda av Volvo själva för att replikera en Grupp-A bil, alltså ingen fungerande tävlingsbil utan en såkallad "attrapp".
 

 

 
   
Gatbilar/banbilar - Grupp-A replikor

Innebär en
 kopia av en bil (föremål) som avses efterlikna originalet så långt som möjligt. I Sverige så som utomlands.
     


 

 
   
Gatbilar/banbilar - Grupp-A inspirerade

Innebär att en bil (förmål) är byggd med inspiration av
originalet. I Sverige så som utomlands.